Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijata do 15.9.2020 do 10.10.2020 11.10.2020 a později(1)
Člen Endoskopické sekce ČGPS 800 Kč 900 Kč 1000 Kč
Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let(2) 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Ostatní účastník – lékař 1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Lékař - jednodenní účast 30.10. 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Lékař - jednodenní účast 31.10. 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Instrumentářka 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(3) 1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Workshop hysteroskopie 29.10. 1500 Kč 1500 Kč 1500 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč

Poznámky:
(1) Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u člena Endoskopické sekce do 33 let je dovršení tohoto věku v roce 2020
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
(4) Registrace na workshop hysteroskopie nejpozději do 30. září 2020.
Kapacita workshopu: minimálně 12, maximálně až 50 registrovaných účastníků

Registrační poplatek zahrnuje

  • registrační průkaz
  • účastnickou tašku s konferenčními materiály (s výjimkou kategorie jednodenní účasti)
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
  • programový sborník
  • občerstvení v průběhu programových přestávek

Manuál pro registraci a platby

  • vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
  • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
  • na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby)
  • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
  • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Upozornění
Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet organizátora.