Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Registrační formulář

Účastník
Evidenční číslo lékaře   Jak zjistím své evidenční číslo?
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště *
Profese
Telefon *
E-mail *
Fakturační adresa
Osoba / společnost
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Platba přijata do 15.9.2020 do 10.10.2020 11.10.2020 a později(1)
Člen Endoskopické sekce ČGPS 800 Kč 900 Kč 1000 Kč
Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let(2) 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Ostatní účastník – lékař 1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Lékař - jednodenní účast 30.10. 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Lékař - jednodenní účast 31.10. 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Instrumentářka 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(3) 1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Workshop hysteroskopie 29.10. 1500 Kč 1500 Kč 1500 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč
 

Poznámky:
(1) Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u člena Endoskopické sekce do 33 let je dovršení tohoto věku v roce 2020
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
(4) Registrace na workshop hysteroskopie nejpozději do 30. září 2020.
Kapacita workshopu: minimálně 12, maximálně až 50 registrovaných účastníků

Rezervace hotelového ubytování
Hotel Senimo
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single Standard 1300 Kč
Double Standard 870 Kč
Double Single Use 1450 Kč
Triple Standard 740 Kč
Triple - dvě osoby 960 Kč
Triple single use standard 1600 Kč
Clarion Congress Hotel Olomouc
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single Standard 2530 Kč
Double Twin Standard 1330 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob
Společná večeře 600 Kč
Oběd 30.10. 350 Kč
Oběd 31.10. 350 Kč
Poznámka
Platební podmínky
test předvyplnění Podmínky pro platby
Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).