Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Registrační pravidla a stornovací podmínky

REGISTRAČNÍ PRAVIDLA

 1. Registrovat se na konferenci lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace je platná okamžikem zaplacení registračního poplatku na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 29., 30. nebo 31. října 2020 na místě v registračním centru konference, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na doprovodný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.

STORNOVACÍ PODMÍNKY PRO REGISTRACI, UBYTOVÁNÍ A OSTATNÍ SLUŽBY – ÚČASTNÍCÍ A FIRMY

 1. Při zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování:
  • do 25. července 2020 bude účtován stornovací poplatek 10 % z ceny objednaného a zrušeného plnění.
  • do 25. srpna 2020 bude účtován stornovací poplatek 25 % z ceny objednaného a zrušeného plnění.
  • do 25. září 2020 bude účtován stornovací poplatek 60 % z ceny objednaného a zrušeného plnění.
  • do 10. října 2020 bude účtován stornovací poplatek 90% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
  • 9. října 2020 a později bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00  Praha 5, E-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ceny objednaného hotelového ubytování. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.