Kongresy

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Doprovodný program

 OBĚDY

Součástí registračního poplatku není kongresový oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím registračního formuláře.
Cena kongresového obědu s nápojem je 350 Kč včetně DPH.

Oběd 14. října 2021

cena: 350 Kč

Oběd 15. října 2021

cena: 350 Kč

Večeře 15. října 2021

cena: 650 Kč

Fórum endoskopie
Diskusní večer a společná večeře pořádaná Sekcí gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP pro registrované účastníky konference. Fórum endoskopie není součástí programu konference, pro vstup na něj je nezbytné se prokázat vstupenkou. Vstupenku je možné si on line zakoupit současně s registrací. Omezený počet vstupenek bude možné si koupit v registračním centru konference do 15. října, 12.00 hod.