Kongresy

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Odborný program

Programový sborník s abstrakty naleznete ke stažení ZDE


Pořadatel konference: 

 
Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
 
Organizační výbor: 
  • Radovan Pilka, předseda 
  • Michal Mára, místopředseda 
  • Jiří Hanáček, vědecký sekretář 
  • Zdeněk Adamík 
  • Jan Drahoňovský 
  • Josef Eim 
  • Michael Fanta 
  • Martin Charvát 
  • Zdeněk Novotný
Program: 
14. října 2021  Endoskopický workshop 

 
Workshop hysteroskopie 
(odborný garant prof. D. Kužel) 
 
15. října 2021  Konference SGE ČGPS ČLS JEP 
Konference SGE ČGPS ČLS JEP 2021 
(odborný garant prof. R. Pilka) 
 
8:00–12.00 Živý přenos endoskopické operace z operační jednotky pro pokročilou gynekologickou endoskopii v italském Avellinu (prof. Mario Malzoni)
 
14.00–18.30 Odpolední přednáškový program