Kongresy

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Pořadatel

Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Organizátor

Congress Prague
Na Celné 826/8,
Praha 5, 150 00
www.congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti): 

Petra Vaňoučková
Tel.:+420 724 488 565
petra.vanouckova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: 607 948 924 
nikola.houdkova@congressprague.cz