Kongresy

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Pořadatel

Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Organizátor

Congress Prague
Na Celné 826/8,
Praha 5, 150 00
www.congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti): 

Lucie Vančurová
Tel.: 606 733 489
lucie.vancurova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Pavlína Krejčová
Tel.: 241 445 759
pavlina.krejcova@congressprague.cz