Kongresy

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, 
 

srdečně Vás zveme na XXIX. konferenci Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, která se bude konat opět v Olomouci na osvědčeném místě – v konferenčních prostorách Clarion Congress Hotelu Olomouc.
Program konference zahrne sekci lékařů, instrumentářek a posterovou sekci. Do programu konference budou zařazeny vyžádané přednášky pozvaných hostů a volná sdělení k hlavním tématům. Podstatný čas v programu bude vyčleněn pro diskusi. Významnou součástí programu konference bude opět workshop hysteroskopie vedený renomovanými kolegy, který se bude konat 14. října. V praktické části si účastníci budou moci samostatně nebo s asistencí zkušených kolegů na kvalitních trenažérech vyzkoušet postupy operačních hysteroskopických výkonů. Workshop je určený jak začínajícím kolegům, tak těm, kteří se v hysteroskopii zdokonalují a rádi by získali nové tipy a triky. Pro účast na workshopu je nezbytná extra registrace.
Vyhlašujeme rovněž tradiční soutěž o cenu za nejlepší volné sdělení k hlavním tématům přihlášeným do programu konference pro autora do 33 let. Cena bude vyhodnocena odbornou komisí a vyhlášena na závěr konference. Na konferenci zveme odborné firmy, aby zde prezentovaly své nejnovější poznatky a zkušenosti. Poskytneme jim prostor pro vlastní satelitní sympozia nebo sponzorované přednášky. Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Olomouci.
 
 
S úctou
 
 
prof. MUDr. Radovan Pilka,
předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP
a předseda organizačního výboru konference
 
Ph.D. MUDr. Jiří Hanáček
vědecký sekretář
a koordinátor odborného programu
 
 
 
Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.