Kongresy

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Období I Období II Období III
Člen Endoskopické sekce ČGPS 800 Kč 900 Kč 1000 Kč
Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Ostatní účastník – lékař 1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Lékař - jednodenní účast 15.10. 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Lékař - jednodenní účast 16.10. 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Instrumentářka 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy 1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Workshop hysteroskopie 14.10. 1500 Kč 1500 Kč 1500 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč

Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.