Kongresy

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Období I do 13.7.2021 Období II do 13.8.2021 Období III 14.8.2021(1)
Člen Endoskopické sekce ČGPS 800 Kč 900 Kč 1000 Kč
Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Ostatní účastník – lékař 1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Instrumentářka 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy 1000 Kč 1100 Kč 1200 Kč
Workshop hysteroskopie 14.10. 1500 Kč 1500 Kč 1500 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč


Registrační poplatky
(1)Konečný termín pro on-line registraci je 30. září 2021. Při doručení registračního formuláře 1. října a později nebo při registraci účastníka na místě (osobně v registračním centru sjezdu) bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek registračního poplatku 200 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
(2) )Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sjezdu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrace a platba
Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.

Registrační poplatek zahrnuje

• registrační průkaz
• účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou jednodenní účasti)
• vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
• programový sborník a ostatní kongresové materiály
• občerstvení s kávou během přestávek odborného programu

Registrační poplatek v kategorii
Doprovodná osoba zahrnuje:

• registrační průkaz
• vstup na doprovodnou výstavu
• občerstvení s kávou během přestávek