Kongresy

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 Registrační pravidla

1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
2. Účastníkovi, který se zaregistruje 14. - 16. října 2021 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč, registrace 1. října 2021 a později je považována za registraci na místě. 
3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.

 

 Stornovací podmínky

  • Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky: 

 

 REGISTRAČNÍ POPLATEK

  • při zrušení registrace do 15. 9. 2021 bude účtován stornovací poplatek 200 Kč
  •  při zrušení registrace v termínu 16. 9. – 29. 9. 2021 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku
  •  při zrušení registrace 30. 9. 2021 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku  

 

 HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ  

  • zrušení potvrzené objednávky hotelového ubytování nejpozději 10. 7. 2021 s manipulačním poplatkem 10%
  • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 11. 7. 2021 – 10. 8. 2021 bude účtován stornovací poplatek ve výši 40% ceny zrušeného ubytování
  • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 11. 8. 2021 – 11. 9. 2021 bude účtován stornopoplatek ve výši 80% ceny zrušeného ubytování
  • při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 12. 9. 2021 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.

 

Storno podmínky - Covid

  • při zrušení akce z důvodu vládních nařízení bude účtován manipulační storno poplatek ve výši 10% z objednaných služeb
 
    Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
    Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.