Kongresy

XXX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2022 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Odborný program

Pořadatel konference:

Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Aktuální odborný program si můžete stáhnout zde.

 

 Organizační výbor:

  •  Radovan Pilka, předseda
  •  Michal Mára, místopředseda
  •  Jiří Hanáček, vědecký sekretář
  •  Zdeněk Adamík
  •  Jan Drahoňovský
  •  Josef Eim
  •  Michael Fanta
  •  Martin Charvát
  •  Zdeněk Novotný