Kongresy

XXX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2022 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Odborný program

Pořadatel konference:

Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Aktuální odborný program si můžete stáhnout zde. 

 Organizační výbor:

  •  Radovan Pilka, předseda
  •  Michal Mára, místopředseda
  •  Jiří Hanáček, vědecký sekretář
  •  Zdeněk Adamík
  •  Jan Drahoňovský
  •  Josef Eim
  •  Michael Fanta
  •  Martin Charvát
  •  Zdeněk Novotný

 

Akreditace ČLK ČR

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Registrovaní účastníci konference, kteří absolvují odborný program, obdrží certifikát s počtem 12 kreditů.