Kongresy

XXX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2022 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Pořadatel

Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Oficiální webové adresy:
https://www.laparoskop.cz/

Organizátor

Congress Prague

Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: 601 346 428
exhibitors@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz