Kongresy

XXX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2022 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Registrační poplatky

Kategorie do 1. září 2022 Od 2. září 2022(1)
Člen Endoskopické sekce ČGPS 900 Kč 1 000 Kč
Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let 600 Kč 700 Kč
Ostatní účastník – lékař 1 100 Kč 1 200 Kč
Instrumentářka 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(2) 1 200 Kč 1 300 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč

Na workshop hysteroskopie 3.11. se již nelze přihlásit z důvodu naplnění kapacity.

 

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.
Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Kongresové obědy
Součástí registračního poplatku není kongresový oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím formuláře.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály
  • vstup na odborný́ program a doprovodnou výstavu
  • programový́ Sborník s abstrakty 
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu.