Kongresy

XXXI. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2023 se zahraniční účastí

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 3. září 2023.
Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím on-line formuláře.

Volné sdělení

Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:

 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows,( V případě že máte prezentaci na MAC, prosíme o kontaktování organizátora).
 • Možný formát: prezentace ve formátu  16:9 , Microsoft Powerpoint 2016, nebo Office 365 , případně novější. Dále je možné prezentovat z formátu PDF.
 • Do prezentace je možné vložit video ve formátu „.mp4 (avi  či mpeg akceptovány) rozlišení minimálně 1280x720pixelů.
 • V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést jej sebou.
 • V případě použití nestandardního „Fontu“ v prezentaci je potřeba přinést s sebou/informovat organizátora.
 • Videa lze přehrávat i samostatně.
 • Prezentace se předávají na USB. 

Posterová sekce

Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.

Specifikace posterové prezentace:

 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu.
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu.
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace.

Poster - specifikace:

 • rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka.
 • materiál: bílé lamino.
 • instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici).