Kongresy

XXXI. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2023 se zahraniční účastí

Odborný program

Pořadatel konference:

Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Téma konference: Chyby a omyly

Organizační výbor:

  •  Radovan Pilka, předseda
  •  Michal Mára, místopředseda
  •  Jiří Hanáček, vědecký sekretář
  •  Zdeněk Adamík
  •  Jan Drahoňovský
  •  Josef Eim
  •  Michael Fanta
  •  Martin Charvát
  •  Zdeněk Novotný

Akreditace ČLK ČR

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Registrovaní účastníci konference, kteří absolvují odborný program, obdrží certifikát s počtem 12 kreditů.