Kongresy

XXXI. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2023 se zahraniční účastí

Pořadatel

Organizátor

Congress Prague, s.r.o.

Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: + 420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: + 420 601 346 428
exhibitors@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: + 420 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz