Kongresy

XXXI. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2023 se zahraniční účastí

Registrační poplatky

Kategorie do 31. srpna 2023 Od 1. září 2023 (1)
Člen Endoskopické sekce ČGPS 1 800 Kč 2 000 Kč
Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let 1 500 Kč 1 700 Kč
Ostatní účastník – lékař 2 100 Kč 2 300 Kč
Instrumentářka 1 200 Kč 1 500 Kč
Reprezentant firmy(2) 2 500 Kč 2 700 Kč
Doprovodná osoba 500 Kč 500 Kč
Kategorie do 10. září 2023 Od 11. září 2023
Workshop hysteroskopie 2 000 Kč 2 500 Kč

Kapacita workshopu hysteroskopie je omezená

  

Registrační poplatky

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován poplatek 200 Kč.
2) Registrace v kategorii „reprezentant firmy“ je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

Registrace a platba:

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.

 

Registrační poplatek zahrnuje:
  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  • programový Sborník s abstrakty.