Kongresy

XXXI. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2023 se zahraniční účastí

Registrační poplatky

Kategorie do 31. srpna 2023 Od 1. září 2023 (1)
Člen Endoskopické sekce ČGPS 1 800 Kč 2 000 Kč
Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let 1 500 Kč 1 700 Kč
Ostatní účastník – lékař 2 100 Kč 2 300 Kč
Instrumentářka 1 200 Kč 1 500 Kč
Reprezentant firmy 2 500 Kč 2 700 Kč
Doprovodná osoba 500 Kč 500 Kč
Workshop 2 300 Kč 2 500 Kč

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.
Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.

Kongresové obědy
Součástí registračního poplatku není kongresový oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím formuláře.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný́ program a doprovodnou výstavu,
  • programový́ Sborník s abstrakty,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu.