Kongresy

XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Odborný program

Odborný program XX. česko-slovenského kongresu o infekčních nemocech 2016

Stáhněte si PDf soubor s harmonogramem odborného programu.

Poslední aktualizace: 6. června 2016

Garanti odborného programu

  • Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
  • Slovenská spoločnosť infektológov

Hlavní témata odborného programu

  • Trendy v antiinfekční léčbě
  • Diferenciální diagnostika exantémů
  • Návrat preventabilních infekcí
  • Varia

Vědecký výbor kongresu

MUDr. Jaroslava Poustková
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Josef März

Organizační výbor kogresu

MUDr. Jaroslava Poustková
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Josef März

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.
Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 20. květen 2016.
Součástí odborného programu budou i vyžádané přednášky.

Koordinátoři odborného programu

MUDr. Jaroslava Poustková, e-mail: jaroslava.postkova(zavinac)kkn.cz
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., e-mail: pliseks(zavinac)lfhk.cuni.cz, www.fnhk.cz

XX. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2016 registrován u České lékařské komory

Kongres je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byl registrován u ČLK pod číslem 44015 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 18 kredity.