Kongresy

XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

Společenský program

Doprovodný program

Diskusní fórum infektologů se společnou večeří 6.6.

cena: 0 Kč

Termín konání: středa 6. června 2018, 19.30 hod., Areál BVV, Kongresové centrum – 1. poschodí
Cena - vstupné: Vstup na diskusní fórum infektologů je součástí registračního poplatku
Diskusní fórum infektologů je součásti programu kongresu a je určené pro všechny registrované účastníky a reprezentanty zúčastněných firem.
Pořadatelem diskusního fóra je Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Klinika infekčních chorob, FN Brno, pořadatele kongresu.
Vstup pro registrované účastníky kongresu je výhradně na registrační průkaz.
Součásti diskusního fóra infektologů je společná večeře s nápoji, zajištěná cateringovým servisem.

Společná večeře s programem 7.6.

cena: 550 Kč

Pořádaná Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a Klinikou infekčních chorob FN Brno pro registrované účastníky kongresu
Termín konání:
čtvrtek 7. června 2018, 19.30 hod, Besední Dům v Brně
Cena vstupenky: 550 Kč (cena zahrnuje DPH)
Společná večeře není součástí programu kongresu. Koná se v čase mimo program kongresu, v prostorech, jenž nejsou součásti areálu BVV Brno.
Pro účast na společné večeři je nezbytné si koupit vstupenku.
Zájemci o účast z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou vstupenku koupit předem v rámci on-line registrace nebo na místě v registračním centru kongresu do 7. června 12.00 hod. (počet vstupenek je však limitován kapacitou společenských prostorů v místě konání). Pro účastníky společné večeře se doporučuje společenské oblečení.
Doprava účastníků společné večeře bude zajištěná organizátorem kongresu z Areálu BVV do centra Brna a zpět. Harmonogram a informace k dopravě budou k dispozici v registračním centru kongresu.

Oběd 6.6.

cena: 350 Kč

Oběd 7.6.

cena: 350 Kč

Oběd 8.6.

cena: 350 Kč