Kongresy

XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

Odborný program

Konečný odborný program ve formátu pdf naleznete ke stažení ZDE.

 

Hlavní témata odborného programu

 • Virové hepatitidy
 • HIV/AIDS
 • Cestovní medicína
 • Nemoci, které zdánlivě nepatří nikomu

Vědecký program zahrnuje jednak tradiční témata infekčního lékařství (virové hepatitidy A-E, HIV/AIDS, nemoci spojené s cestováním včetně jejich prevence a terapie, tak téma lehce kontroverzní. Existuje řada nemocí, které jsou na rozhraní mezi tradičními zájmovými oblastmi jednotlivých oborů medicíny – spondylodiscitidy, endokarditidy, osteomyelitidy, pyogenní artritidy a celá řada dalších diagnóz. Tyto nemocné stále častěji léčí infektologové a česko-slovenský kongres o infekčních nemocech představuje vhodnou platformu pro výměnu zkušeností o diagnostice a léčbě těchto nemocí. Samozřejmou součástí každého kongresu jsou i varia a zajímavé kazuistiky, prezentované v části přednáškové i posterové.

Vědecký výbor

 • prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 • doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
 • doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
 • doc. MUDr. Katarina Holečková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.
 • doc. MUDr. Pavol Kristian, Ph.D.

Organizační výbor

 • prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 • doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
 • prim. MUDr. Radana Pařízková
 • MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.
 • MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D.
 • MUDr. Matúš Mihalčin
 • MUDr. Petr Husa jr.
 • Drahoslava Švábenská

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 5. květen 2018. Přihlášku lze zaslat pouze prostřednictvím on-line Přihlášky k aktivní účasti na adrese www.congressprague.cz/sil18.
Součástí odborného programu budou i vyžádané přednášky.
Aktualizovaný odborný program bude zveřejňován na www.congressprague.cz/sil18.

Certifikáty

Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů.

Účast v samostatné sekci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry) je zařazena do systému celoživotního vzdělávání garantovaného ČAS, bude potvrzena certifikátem o účásti.

Účast v samostatné sekci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry a vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky) je garantována Českou asociací sester a Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ).