Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 18. září 2020 (24.00 hod.). Přihlášku lze zaslat pouze prostřednictvím on-line Přihlášky k aktivní účasti - níže na této stránce.
Součástí odborného programu budou i vyžádané přednášky.

Certifikáty

Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů.

Účast na kongresu v samostatné sekci zdravotních sester je garantována Českou asociací sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. Účastníkům v této kategorii bude vystaveno potvrzení o účasti.

Vysokoškolsky vzdělaným odborným pracovníkům ve zdravotnictví v nelékařských profesích bude pořadatelem vystaveno potvrzení o účasti.

Posterová sekce

  • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
  • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
  • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
  • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelů
  • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
  • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

  • výška 1.800 mm
  • šířka 980 mm
  • podkladový materiál je bílé lamino
  • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě

Audiovizuální technika

Pro prezentace v rámci programu sjezdu bude možné použít výlučně audiovizuální techniku včetně obsluhy zajištěnou organizátorem sjezdu. Prezentace prosím dodávejte ve formátu Microsoft Powerpoint (.ppt), ve kterých mohou být vloženy videosekvence (.avi, mp4 a .mpeg). Pro zajištění správného přehrání, si prosím na usb disku přineste i zdrojová videa – v případě potřeby (či nefunčnosti videa vloženého v prezentaci) lze videosekvence přehrávat i samostatně. Preferované formáty obrázků jsou: .jpg, .jpeg,.gif, .tif nebo .bmp. Budou přijímány též flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají na USB disku, případně CD/DVD. Jiné nosiče nebudou akceptovány. Speciální požadavky je nezbytné uplatnit v dostatečném předstihu před sjezdem u organizátora.
Důležitá poznámka – při prezentaci vytvořené na platformě Apple nemůžeme zaručit její správné přehrání z důvodů snížené kompatibility (fonty, rozměry prezentace apod.) Pokud přeci jen vytváříte prezentaci na této platformě, uložte ji pro jistotu také ve formátu .pdf.
Upozorňujeme, že v případě použití nestandardních fontů může dojít k chybnému zobrazení a zformátování prezentace. U fontů s volnou licencí vložte písma přímo do souboru (Soubor/Možnosti/Ukládání/), nebo font přineste na usb disku v samostatném souboru.