Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Novinky

 • 24.7. 2020

  Aktivní účast

  Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 18. září 2020 (24.00 hod.). Přihlášku lze zaslat pouze prostřednictvím on-line Přihlášky k aktivní účasti (viz sekce Aktivní účast).

 • 26.6. 2020

  Aktuální elektronická pozvánka


  Aktualizovanou elektronickou pozvánku na kongres ve formátu pdf stahujte ZDE.

 • 1.4. 2020

  ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA KONGRESU


  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  vážení registrovaní účastníci, partneři a vystavovatelé.

  Na základě rozhodnutí Rady obrany státu ze dne 10. března 2020, kterým se s účinností od 10. března 2020 ruší na dobu neurčitou pořádání a konání všech hromadných akcí na území ČR, rozhodli pořadatel a organizátor XXIV. česko – slovenského kongresu o infekčních nemocech 2020 (původní plánovaný termín 10. – 12. června) s účinností od 1. dubna 2020 následovně:

  • 1. Původně plánovaný termín konání XXIV. česko – slovenského kongresu o infekčních nemocech 2020 10. – 12. června 2020 se ruší. (aktuální informace na www.congressprague.cz )
  • 2. Současně oznamujeme, že XXIV. česko – slovenský kongres o infekčních nemocech 2020 se bude konat v novém náhradním termínu 7. – 9. října 2020 na stejném místě v Kongresovém centru – Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn za stejných podmínek. (aktuální informace na www.congressprague.cz)
  • 3. V nejbližších dnech, nejpozději však do 3. dubna 2020, oslovíme individuálně elektronicky všechny doposud registrované účastníky, pozvané hosty a všechny k účasti přihlášené firmy, abychom vypořádali náležitosti všech platných registrací a platných objednávek na původní zrušený termín, s cílem podle Vašeho rozhodnutí:
   • Převést a potvrdit Vaši platnou registraci, včetně uhrazeného registračního poplatku a objednaného hotelového ubytování a dalších služeb na nový náhradní termín 7. – 9. října 2020, nebo podle Vašeho rozhodnutí platnou registraci a související objednávky zrušit, včetně vypořádání zaplaceného registračního poplatku, případně hotelového ubytování.
   • Převést a potvrdit přihlášeným firmám platnou objednávku za stejných podmínek a pravidel na nový náhradní termín 7. – 9. října 2020, nebo podle Vašeho rozhodnutí platnou objednávku zrušit.

  Děkujeme za Vaše pochopení.
  Ubezpečujeme Vás, že si velmi vážíme Vaší podpory a zájmu o účast na kongresu.

  S úctou, Za pořadatele:
  doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
  předseda SIL ČLS JEP
  a prezident kongresu

  Za organizátora, Congress Prague, s.r.o.:
  Pavel Revický
  GSM: +420 724 264 870, tel: +420 241 445 813, fax: +420 241 445 806
  pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz
  www.congressprague.cz

  V Praze dne 1. dubna 2020
 • 20.1. 2020

  HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ – POPLATEK Z POBYTU – UPOZORNĚNÍ ORGANIZÁTORA

  Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o místních poplatcích“) se ruší původní poplatek z ubytovací kapacity a nahrazuje se poplatkem z pobytu.

  Dle Zákona o místních poplatcích a obecně závazných vyhlášek obcí o místním poplatku z pobytu jsou ubytovací zařízení v obcích povinny, za podmínek stanovených ve výše uvedených právních předpisech, vybírat poplatek z pobytu (přesnou výši poplatků stanovují obce) na osobu a den, od poplatníka, tzn. od ubytovaného. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvíce 60 po sobě jdoucích kalendářních dní u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášena.

  Poplatníkem je fyzická osoba, která v obci pobývá za účelem krátkodobého pobytu za úplatu. Pro účely tohoto zákona se krátkodobým pobytem rozumí pobyt délce nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Důvod pobytu není rozhodující.

  Ze zákona jsou vyjmuty osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci, osoby mladší 18 let, osoby hospitalizované, osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající osobu, osoby v zařízeních poskytující sociální služby, osoby v ústavní péči, atd.

  Pro účely této vzdělávací akce je poplatek z pobytu zahrnutý v ceně ubytování.