Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Odborný program

Společenskou záštitu nad XXIV. česko-slovenským kongresem o infekčních nemocech převzal:

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní péči.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Hlavní témata odborného programu:

 

  • Neuroinfekce
  • Spondylodiscitidy
  • Protivirová léčba
  • Mezioborové přístupy v očkování
  • Cestovní medicína u dětí a seniorů
  • Varia

 

Vědecký výbor:
 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda
 • prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
 • doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 • MUDr. Václav Chmelík
 • MUDr. Aleš Chrdle
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.
 • doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
 • doc. MUDr. Pavol Kristian, Ph.D.
 • MUDr. Petr Kümpel
 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
 • doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
 • doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
 • MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
 • MUDr. Adam Vitouš
Organizační výbor:
 • Soňa Bergmanová
 • MUDr. Lenka Hobzová
 • MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
 • Lenka Kohoutková
 • MUDr. Pavel Kosina,Ph.D.
 • Bc.Jaroslava Košťálová
 • doc. MUDr.Stanislav Plíšek,Ph.D.
 • MUDr.Petr Prášil,Ph.D.