Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Pořadatel

Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP
ve spolupráci se:
Slovenskou spoločnosťou infektológov SLS,
Klinikou infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy,
a
Českou asociací sester


 

 

Organizátor

Congress Prague
Nad Obcí I/24
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 241 445 759, +420 241 445 813
E-mail: office@congressprague.cz

Registrace a služby:
Silvie Krejsková
Tel: +420 241 445 815
E-mail: silvie.krejskova@congressprague.cz

 

Koordinátor pro doprovodnou výstavu:
Gabriel Novák
GSM: +420 728 777 091
tel. +420 241 445 813
E-mail: gabriel.novak@congressprague.cz 

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová, jednatelka
Tel: +420 241 445 813
GSM: +420 774 923 353
Email: petra.skalova@congressprague.cz

http://www.congressprague.cz