Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Pozvánka

Aktualizovanou elektronickou pozvánku na kongres ve formátu pdf stahujte ZDE.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás v návaznosti na nastalé změny způsobené vývojem pandemie opět co nejsrdečněji pozvali na XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, který jsme museli přeložit na nový náhradní termín 7.-9. října 2020. Kongres se uskuteční na původně plánovaném místě v hotelu Harmony Club ve Špindlerově mlýně. S týmem spolupracovníků se budeme snažit pro vás připravit hodnotný program, věnovaný širokému spektru témat infekčního lékařství. Věříme, že vás náplň kongresu zaujme a bude přínosem pro odborný růst nás všech. Nedílnou součástí programu budou posterová sdělení a také sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

Těšíme se na setkání s vámi ve Špindlerově Mlýně.

Za pořadatele:

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
předseda SIL ČLS JEP
a prezident kongresu