Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Pozvánka

Aktualizovanou elektronickou pozvánku na kongres ve formátu pdf stahujte ZDE.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás opětovně, v návaznosti na nastalé změny, způsobené vývojem pandemické infekce, co nejsrdečněji pozvali na XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, který jsme museli z nastalých důvodu přeložit na nový náhradní termín, 7. až 9. října 2020 na stejném místě, ve Špindlerově Mlýně v kongresových prostorech hotelu Harmony Club.
S týmem spolupracovníků se budeme i nadále snažit připravit pro vás hodnotný program, věnovaný širokému spektru témat infekčního lékařství. Věříme, že vás náplň kongresu zaujme a bude přínosem pro odborný růst nás všech. Nedílnou součástí programu budou posterová sdělení a také sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

Těšíme se na setkání s vámi, věříme, že v klidnějších časech, ve Špindlerově Mlýně.

Za pořadatele:

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
předseda SIL ČLS JEP
a prezident kongresu