Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijata do 15.8.2020 Platba přijata do 15.9.2020 Platba přijata po 16.9.2020 (1)
Lékař l člen pořádajících odborných společností SIL a SSI 800 Kč 900 Kč 1000 Kč
Lékař l ostatní účastník 950 Kč 1050 Kč 1150 Kč
Student l lékař před atestací(2) 550 Kč 600 Kč 650 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 7.10.2020 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 8.10.2020 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 9.10.2020 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích 550 Kč 650 Kč 750Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích | jednodenní účast dne 8.10.2020 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(3) 950 Kč 1050 Kč 1150 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 450 Kč 450 Kč

(1)
Zaregistrovat se na místě 7. října 2020 a později bude možné pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.

(2)
Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2020) a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.

(3)
Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrace

Registrace na kongres je možná výlučně on-line na těchto stránkách.
Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku, kdy účastník zaplatí registrační poplatek na účet organizátora.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie Doprovodná osoba):

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou jednodenní účasti)
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník a ostatní kongresové materiály
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek

Registrační poplatek v kategorii Doprovodná osoba zahrnuje:

 • registrační průkaz
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek

Registrace a platba

 • vyplněný registrační on-line formulář odešlete organizátorovi
 • po zpracování Vaší registrace obratem obdržíte na elektronickou adresu doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
 • registrace je platná až dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

Kongresové obědy pro registrované účastníky
Součásti registračního poplatku účastníka kongresu není kongresový oběd.
Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový buffetový oběd s nápojem objednat on line, prostřednictvím registračního formuláře.
Kongresový buffetový oběd s nápojem je možné si on line objednat na dny 7., 8, a 9. října 2020.
Cena kongresového oběda s nápojem je 260 Kč (zahrnuje DPH 15%).