Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech » Registrační pravidla a stornovací podmínky

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla 

  1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
  2. Účastníkovi, který se zaregistruje 7., 8. nebo 9. října 2020 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč, registrace 16. září 2020 a později je považována za registraci na místě.
  3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
  4. Pro vstup na doprovodný a společný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.

Stornovací podmínky

  1. Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky:

REGISTRAČNÍ POPLATEK

o    Při zrušení registrace do 1. září 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,

o    Při zrušení registrace do 20. září 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku.

o    Při zrušení registrace 21. září 2020 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku.

 

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

o    Zrušit platnou objednávku hotelového ubytování bez stornovacího poplatku je možné nejpozději 1. srpna 2020.

o    Při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování do 31. srpna 2020 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.

o    Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 1. září 2020 a později je automaticky  účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.

 

2.       Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.

3.       Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky  souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.