Kongresy

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Doprovodný program

OBĚDY
Součástí registračního poplatku není kongresový oběd.
Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím registračního formuláře. Cena kongresového obědu s nápojem je 260 Kč včetně DPH.

Oběd 15. září 2021

cena: 260 Kč

Oběd 16. září 2021

cena: 260 Kč

Oběd 17. září 2021

cena: 260 Kč

Diskusní fórum infektologů 15. září 2021

cena: 0 Kč

Termín konání: středa 15. září 2021, 19.30 hod.,
Společenský sál Harmony Club Hotelu.

Vstup na diskusní fórum infektologů je součástí registračního poplatku.

Diskusní fórum infektologů je součástí programu kongresu a je určeno pro všechny registrované účastníky a reprezentanty zúčastněných firem. Pořadatelem diskusního fóra je Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, pořadatel kongresu.
Vstup pro registrované účastníky kongresu je výhradně na registrační průkaz. Součástí diskusního fóra infektologů je společná večeře s nápoji, zajištěná hotelovým cateringovým servisem.

Společná večeře 16. září 2021

cena: 600 Kč

Pořádaná Společností infekčního lékařství ČLS JEP pro registrované účastníky kongresu, kteří si koupí vstupenku.

Termín konání: čtvrtek 16. září 2021, 19.30 hod,
kongresový sál a společenské prostory Harmony Club Hotelu.

Cena vstupenky: 600 Kč (cena zahrnuje DPH)

Společná večeře není součástí programu kongresu. Pro účast na společné večeři je nezbytné si koupit vstupenku. Zájemci o účast z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou vstupenku koupit předem v rámci on-line registrace nebo na místě v registračním centru kongresu do 3. června 2021, 12.00 hod. (počet vstupenek je však limitován kapacitou společenských prostor v místě konání).