Kongresy

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Doprovodný program

Společná večeře 3. června 2021

cena: 600 Kč

Pořádaná Společností infekčního lékařství ČLS JEP
pro registrované účastníky kongresu, kteří si koupí
vstupenku.


Termín konání: čtvrtek 3. června 2021, 19.30 hod,

kongresový sál a společenské prostory Harmony
Club Hotelu.


Cena vstupenky: 600 Kč (cena zahrnuje DPH)Společná večeře není součástí programu kongresu.
Pro účast na společné večeři je nezbytné si koupit
vstupenku. Zájemci o účast z řad registrovaných
účastníků kongresu si mohou vstupenku koupit
předem v rámci on-line registrace nebo na místě
v registračním centru kongresu do 3. června 2021,
12.00 hod. (počet vstupenek je však limitován
kapacitou společenských prostor v místě konání).
Zpět na doprovodný program