Kongresy

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, který se bude konat v novém náhradním termínu 15. – 17. září 2021 ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony Club. Pevně věříme, že se uskuteční klasickou formou, která nám umožní, abychom se opět společně setkali. 

S týmem spolupracovníků se budeme snažit připravit pro Vás hodnotný program, věnovaný širokému spektru témat infekčního lékařství, včetně onemocnění covid-19, které nám všem v posledním roce tolik ovlivnilo život. Věříme, že Vás náplň kongresu zaujme a bude přínosem pro odborný růst nás všech. Nedílnou součástí programu budou posterová sdělení a také sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

V tuto chvíli bych vám rád popřál hezké léto, příjemně strávenou dovolenou a snad již klidnější nadcházející měsíce. 

 
Těšíme se na setkání s Vámi ve Špindlerově Mlýně.

Za pořadatele:
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prezident kongresu

MUDr. Pavel Dlouhý
předseda ČLS JEP

 

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.