Kongresy

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 15. 7. 2021 Platba přijatá do 20. 8. 2021 Platba přijatá od 20. 8. 2021(1)
Lékař l člen pořádajících odborných společností SIL a SSI 800 Kč 900 Kč 1000 Kč
Lékař | ostatní účastník 950 Kč 1050 Kč 1150 Kč
Student | lékař před 1. atestací(2) 550 Kč 600 Kč 650 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 15.9.2021 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 16.9.2021 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 17.9.2021 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích | účast na celém programu 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích | jednodenní účast dne 16.9.2021 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(3) 950 Kč 1050 Kč 1150 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 450 Kč 450 Kč


Registrační poplatky
(1) Zaregistrovat se na místě 15. září 2021 a později bude možné pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána.
Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2021) a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

 Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou jednodenní účasti),
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • programový sborník a ostatní kongresové materiály,
  • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek.

 

Registrační poplatek v kategorii
Doprovodná osoba zahrnuje:

  • registrační průkaz,
  • vstup na doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek.