Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH » Registrační pravidla a stornovací podmínky

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 15. - 17. září 2021 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč, registrace 13. září 2021 a později je považována za registraci na místě.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na společnou večeři 16. září 2021 je nezbytné si zakoupit vstupenku.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky:

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK

 • při zrušení registrace do 17. srpna 2021 bude účtován stornovací poplatek 200 Kč
 • při zrušení registrace v termínu 18. srpna - 31. srpna 2021 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku
 • při zrušení registrace 1. září 2021 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ - při objednání 1 - 6 pokojů

 • zrušení potvrzené objednávky hotelového ubytování nejpozději do 17. dubna 2021 s manipulačním poplatkem 10%
 • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 18. dubna - 1. května 2021 bude účtován stornovací poplatek ve výši 70% ceny zrušeného ubytování
 • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 2. května – 16. června 2021 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 80% ceny zrušeného ubytování
 • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 17. června – 31. července 2021 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 90% ceny zrušeného ubytování
 • při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 1. srpna 2021 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování

 • Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00  Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 • Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.