Kongresy

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Hotelové ubytování

Ubytování si můžete objednat prostřednictvím registračního on-line formuláře. Rezervaci ubytování Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlící/ ho, s nímž chcete být ubytován/a, uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“.