Kongresy

6. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví

Pořadatel

Sekce infekčních nemocí ČGPS ČLS JEP

Předseda konference a koordinátor odborného programu

MUDr. Zuzana Čepická Líbalová, tel.: GSM: +420 777 207 067,
e-mail: libalova@levret.cz

Odborný garant konference

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.,
předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Organizátor

Congress Prague, s.r.o.
Nad Obcí I/24,
140 00
Praha 4

Koordinátoři pro registraci a ubytování:

Petra Revická, Michaela Mottlová
Tel.: +420 241 445 759, 241 445 815, fax: +420 241 445 806,
e-mail:
office@congressprague.cz

Koordinátoři pro organizaci, doprovodnou výstavu firem, program konference:

Roman Bolek a Jakub Dušek,
tel. +420 214 445 813, GSM +420 724 264 870,
e-mail:
roman.bolek@congressprague.cz
jakub.dusek@congressprague.cz