Kongresy

9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.
Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 20. prosinec 2017.
Přihlášku a abstrakta lze zaslat výlučně on-line prostřednictvím Přihlášky k aktivní účasti (www.infekce-gp.cz/2018) nebo konferenčním portálu organizátora: www.congressprague.cz/sin2018.

Akreditace a e-certifikáty

Účast na konferenci v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK a bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry a laboranty) bude vydáno potvrzení o účasti.
Akce je garantována Českou asociací sester.

Posterová sekce

  • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
  • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
  • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
  • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelů
  • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
  • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

  • výška 1.800 mm
  • šířka 980 mm
  • podkladový materiál je bílé lamino
  • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě

Audiovizuální technika

Přijímány budou pouze prezentace určené pro platformu Windows. MacOS, Linux a jiné platformy nebudou akceptovány.
Prezentace jsou přípustné pouze ve formátu Microsoft Powerpoint (2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013), ve kterých mohou být vloženy video sekvence (pouze .avi a .mpeg). V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát. Videosekvence lze přehrávat i samostatně. Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nebudou akceptovány.