Kongresy

9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

Pozvánka

Byla zveřejněna elektronická verze pozvánky. Můžete si ji stáhnout ve formátu pdf ZDE.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 9. celostátní konferenci Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP. Konference se koná 20. ledna 2018 v Konferenčním centru City v Praze.

Hlavní téma odborného programu: Novinky v medicíně. Vulvovaginitidy, chronické stavy.

Kromě pozvaných přednášejících, kteří jsou předními odborníky v dané tématice, bude do programu zařazen samostatný blok volných sdělení k uvedeným tématům. Aktivní účast bude možná rovněž formou posterové prezentace. Rádi přijmeme Vaše zajímavé kazuistiky nebo souhrnné referáty.

Tato pozvánka obsahuje nezbytné informace o konferenci. Pro registraci, přihlášku k aktivní účasti, další případné objednávky a aktuální informace navštivte: www.infekce-gp.cz/2018, nebo konferenční portál organizátora: www.congressprague.cz/sin2018.

Naším cílem je především co nejširší a fundovaná aktivní účast, která by mohla být podkladem mezioborového dialogu. Jsme přesvědčeni, že vypsané téma nabídne dostatek námětů pro Vaši aktivitu. Abstrakta Vašich sdělení budou publikována formou sborníku, který obdrží každý registrovaný účastník konference.

V rámci odborného programu se svými prezentacemi na doprovodné výstavě i v konferenčním sále představí pozvané a spolupracující farmaceutické firmy a firmy dodávající zdravotnický materiál a nástroje.

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Praze.

Za výbor Sekce infekčních nemocí v gynekologii
a porodnictví ČGPS ČLS JEP
MUDr. Zuzana Čepická Líbalová,
předsedkyně sekce