Kongresy

9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

Registrační poplatky

Kategorie účastníků(1) Do 20. 12. 2017 Do 10. 1. 2018 11. 1. 2018 a později(2)
Člen Sekce infekčních nemocí ČGPS 800 Kč 900 Kč 1 000 Kč
Člen ENTOG 700 Kč 800 Kč 900 Kč
Ostatní účastník - lékař 900 Kč 1 000 Kč 1 100 Kč
Zdravotnický pracovník nelékařských profesí 700 Kč 750 Kč 850 kč
Reprezentant firmy(3) 900 Kč 1 000 Kč 1 100 Kč
Student 450 Kč 500 Kč 550 Kč

Poznámky:

  1. Účastníkům ze Slovenské republiky, kteří se zaregistrují na konferenci (doručí registrační formulář organizátorovi) bude umožněna platba registračního poplatku a dalších objednaných služeb na místě v CZK. Účtován bude registrační poplatek odpovídající datu doručení registrace organizátorovi.
  2. Zaregistrovat se na konferenci na místě dne 20. ledna 2018 bude možné pouze v případě, že kapacita konferenčního centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru konference) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
  3. Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz účastníka
  • vstup na odborný program konference
  • vstup na doprovodnou výstavu firem
  • programový sborník s abstrakty
  • občerstvení v průběhu programových přestávek
  • příspěvek pořadatele na cenu konferenčního oběda(4)

4. Registrovaní účastníci si v rámci on-line registrace mohou objednat bufetový oběd s nápojem, za speciální konferenční cenu 250 Kč (vč. DPH dle platné sazby). Skutečná cena konferenčního bufetového oběda je 450 Kč. Rozdíl mezi skutečnou a prodejní cenou konferenčního oběda je dotován z rozpočtu konference.