Kongresy

9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Telefon *
E-mail *
Je kontaktní adresa shodná s fakturační?
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost *
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
IČ *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků(1) Do 20. 12. 2017 Do 10. 1. 2018 11. 1. 2018 a později(2)
Člen Sekce infekčních nemocí ČGPS 800 Kč 900 Kč 1 000 Kč
Člen ENTOG 700 Kč 800 Kč 900 Kč
Ostatní účastník - lékař 900 Kč 1 000 Kč 1 100 Kč
Zdravotnický pracovník nelékařských profesí 700 Kč 750 Kč 850 kč
Reprezentant firmy(3) 900 Kč 1 000 Kč 1 100 Kč
 

Poznámky:

  1. Účastníkům ze Slovenské republiky, kteří se zaregistrují na konferenci (doručí registrační formulář organizátorovi) bude umožněna platba registračního poplatku a dalších objednaných služeb na místě v CZK. Účtován bude registrační poplatek odpovídající datu doručení registrace organizátorovi.
  2. Zaregistrovat se na konferenci na místě dne 20. ledna 2018 bude možné pouze v případě, že kapacita konferenčního centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru konference) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
  3. Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Doprovodný program
Cena Počet osob Datum
Oběd 250 Kč
Konferenční společná večeře 400 Kč
Platební podmínky

Všechny ceny jsou stanoveny v CZK. Částku odpovídající součtu registračního poplatku a ceny hotelového ubytování uhraďte dle závazných podmínek a v termínech uvedených v Registračních pravidlech a stornovacích podmínkách. V případě platby bankovním převodem zašlete poštou na adresu organizátora (Congress Prague, Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4) nebo na faxové číslo +420 241 445 806 kopii potvrzení o zaplacení. Veškeré bankovní poplatky související s platbou registračního poplatku, ubytování či dalších objednaných služeb hradí plátce.

Platba šekem není možná.

Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Bankovní převod
BankaKomerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10
Účet číslo74 65 09 02 47 / 0100
IBANCZ7801000000007465090247
Swift CodeKOMBCZPPXXX
Majitel účtuCongress Prague
Identifikace platbyvariabilní symbol: číslo výzvy

Prohlášení

Zasláním tohoto formuláře vyslovuji souhlas s podmínkami a pravidly registrace, hotelového ubytování, ostatních služeb, plateb a stornovacích podmínek platných pro 9. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví. Autorizuji Congress Prague, s.r.o., k použití dat uvedených v tomto formuláři k dalšímu elektronickému zpracování pro účely tohoto kongresu.

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Odesláním tohoto elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o., se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, rozesílání informací o této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., řešení a vypořádání dalších objednávek, plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., to vše v rámci Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, ľe takové potvrzení neobdrľíte, kontaktujte prosím přímo organizátora konference (office@congressprague.cz).