Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XI. slapské symposium » Pořadatel

XI. slapské symposium

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP
a
Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou

Předseda symposia:
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
e-mail: venc@revma.cz

Vědecký sekretář symposia:
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2,
e-mail: pavelka@revma.cz

Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou

Ředitel ústavu:
prim. MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA

Organizátor

Organizace symposia

Česká revmatologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s
Congress Prague
Nad Obcí I/24,
140 00
Praha 4

Organizace odborného programu

Jana Schwarzová,
sekretariát České revmatologické společnosti,
e-mail: schwarzova@revma.cz

Registrace, ubytování, služby související s účastí:

Petra Revická a Lucie Helešicová,
tel.: 241 445 815, 241 445 759,
e-mail: office@congressprague.cz

Organizace symposia, účast firem, doprovodný program:

Pavel Revický,
pavel.revicky@congressprague.cz,
GSM: 724 264 870

Roman Bolek
roman.bolek@congressprague.cz
GSM: 728 777 091