Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XIII. slapské symposium 2019 » Registrace

XIII. slapské symposium 2019

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 15.4.2019 Platba přijatá do 15.5.2019 Platba přijatá 16.5.2019(1)
Člen ČRS ČLS JEP 750 Kč 800 Kč 900 Kč
Ostatní účastník - lékař 850 Kč 900 Kč 1000 Kč
Jednodenní účast 6.6. - lékař 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Jednodenní účast 8.6. - lékař 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Jednodenní účast 7.6. - lékař 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Jednodenní účast 6.6. - nelékař 300 Kč 350 Kč 400 Kč
Jednodenní účast 7.6. - nelékař 300 Kč 350 Kč 400 Kč
Jednodenní účast 8.6. - nelékař 300 Kč 350 Kč 400 Kč
Reprezentant firmy(2) 850 Kč 900 Kč 1000 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 500 Kč 600 Kč

Poznámky

(1) Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 16. 5. 2019 a později nebo při registraci na místě bude k ceně platného registračního poplatku účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sympozia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací a na celý program akce 6. až 8. června 2019.

Manuál pro registraci a platby

 • vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje všechna data a údaje nezbytné k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě

Registrační poplatek s výjimkou jednodenní účasti zahrnuje:


 • Registrační průkaz
 • Účastnickou tašku a materiály symposia
 • Vstup na odborný program
 • Vstup na doprovodnou výstavu firem
 • Programový sborník s abstrakty symposia
 • Občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
 • Oběd podle pravidel stanovených pořadatelem symposia
 • Vstup na doprovodný program podle inzerovaných pravidel

Upozornění:Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.
Podmínkou registrace na symposium je vyplnění a zaslání registračního formuláře (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti).

GDPR

Odesláním registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře včetně jeho scan kopie) podle této pozvánky dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), celým názvem: nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.
V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (mailto:office(zavinac)congressprague.cz).