Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XIII. slapské symposium 2019 » Registrace

XIII. slapské symposium 2019

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Telefon *
E-mail *
Je kontaktní adresa shodná s fakturační?
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost *
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
IČ *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Platba přijatá do 15.4.2019 Platba přijatá do 15.5.2019 Platba přijatá 16.5.2019(1)
Člen ČRS ČLS JEP 750 Kč 800 Kč 900 Kč
Ostatní účastník - lékař 850 Kč 900 Kč 1000 Kč
Jednodenní účast 6.6. - lékař 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Jednodenní účast 8.6. - lékař 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Jednodenní účast 7.6. - lékař 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Jednodenní účast 6.6. - nelékař 300 Kč 350 Kč 400 Kč
Jednodenní účast 7.6. - nelékař 300 Kč 350 Kč 400 Kč
Jednodenní účast 8.6. - nelékař 300 Kč 350 Kč 400 Kč
Reprezentant firmy(2) 850 Kč 900 Kč 1000 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 500 Kč 600 Kč
 

Poznámky

(1) Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 16. 5. 2019 a později nebo při registraci na místě bude k ceně platného registračního poplatku účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sympozia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací a na celý program akce 6. až 8. června 2019.

Rezervace hotelového ubytování
Hotel Hladina
TypCena / osoba a nocPočet osob
Double Single Use 1400 Kč
Double Standard 890 Kč
VZ Měřín ***
TypCena / osoba a nocPočet osob
Double - Bungalov (šestilůžkový) 760 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob Datum
Diskusní fórum revmatologů se společnou večeří 6.6. 0 Kč
Společná večeře 7.6. 550 Kč
Oběd 6.6. 250 Kč
Oběd 7.6. 250 Kč
Oběd 8.6. 250 Kč
Platební podmínky
Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).