Kongresy

XVII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2015

Pořadatel

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Organizátor