Kongresy

XVIII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2016

Odborný program

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem odborného programu.

XVIII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2016 registrováno u České lékařské komory

Setkání je jako vzdělávací akce zařazeno do systému celoživotního vzdělávání lékařů, bylo registrováno u ČLK pod číslem 43542 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 18 kredity.