Kongresy

XXI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2019

Odborný program

XXI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2019 bylo akreditováno u ČLK pod číslem akce 56594 a účast na odborném programu ohodnocena 11-ti kredity.

Aktuální verzi odborného programu ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.


Odborným garantem a koordinátorem odborného programu je doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda SIL ČLS JEP

Konference je určena pro pozvané přednosty a primáře infekčních klinik a oddělení, pozvané přednášející a hosty conference.

Program konference

Středa 24. dubna
16.00 – 18.30 Příjezd, registrace, ubytování
16.30 – 18.30 Schůze výboru SIL
19.00 Zahájení setkání, diskuse k organizačním záležitostem

Čtvrtek 25. dubna
08.30 – 10.30 1. programový blok
10.30 – 11.00 Občerstvení s kávou
11.00 – 13.00 2. programový blok:
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 19.00 3. programový blok:
Pátek 26. dubna
08.30 – 10.30 4. programový blok
10.30 – 11.00 Občerstvení s kávou
11.00 – 13.00 5. programový blok

13.00 Závěr programu
13.00 – 14.00 Oběd na závěr setkání

Certifikáty
Účast lékařů na konferenci bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude ohodnocena přidělenými kredity a potvrzena certifikátem.