Kongresy

XXII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2020