Kongresy

XXII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2020

Odborný program

Středa 21. října
16.00 – 18.30 Příjezd, registrace, ubytování
16.30 – 18.30 Schůze výboru SIL
19.00 Zahájení setkání, diskuse k organizačním záležitostem

Čtvrtek 22. října
08.30 – 10.30 1. programový blok
10.30 – 11.00 Občerstvení s kávou
11.00 – 13.00 2. programový blok
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 19.00 3. programový blok

Pátek 23. října
08.30 – 10.30 4. programový blok
10.30 – 11.00 Občerstvení s kávou
11.00 – 13.00 5. programový blok
13.00 Závěr programu
13.00 – 14.00 Oběd na závěr setkání

Certifikáty
Účast lékařů na konferenci bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude ohodnocena přidělenými kredity a potvrzena certifikátem.

Odborný program symposia
Koordinátor odborného programu Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, CSc.