Kongresy

XXII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2020

Pořadatel

Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP
Koordinátor odborného programu: doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda SIL ČLS JEP

Profesionální organizátor / Sekretariát pro organizaci

Congress Prague,
Na Celné 826/8,
150 00 Praha 5
E-mail: office@congressprague.cz

Odpovědný koordinátor pro organizaci a služby:
Pavlína Krejčová,
tel.: 241 445 815,
E-mail:pavlina.krejcova@congressprague.cz

Doprovodná výstava a účast firem:
Gabriel Novák,
tel : +420 241 445 813,
E-mail:gabriel.novak@congressprague.cz