Kongresy

XXII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2020

Konference je určena pro pozvané přednosty a primáře infekčních klinik a oddělení, pozvané přednášející a hosty konference.
Registrace na konferenci je bezplatná, probíhá předem prostřednictvím on-line formuláře.
Registrace bude možná zcela výjimečně také na místě 21. října 2020 od 16.00 do 19.00 hod.