Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Třeboňské revmatologické dny 2015 » Odborný program

Třeboňské revmatologické dny 2015

Odborný program

Harmonogram odborného programu

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem odborného programu.
S výhradou dodatečných změn a úprav

Poslední aktualizace: 16. prosince 2014

Hlavní témata odborného programu

  • Reaktivní artritidy, diagnostika
  • Imunodeficience u revmatických chorob (Imunologická nedostatečnost u revmatických chorob)
  • Hematologická manifestace autoimunitních onemocnění
  • Virová onemocnění a artritida
  • Zobrazovací metody a punkční technika
  • Revmatochirurgie - Varia
  • Pracovní kazuistiky s postupným diferenciálně diagnostickým vysvětlením a navrhováním léčby

Součástí programu budou rovněž vybraná satelitní symposia a sponzorované přednášky partnerských firem.

Samostatná sekce zdravotních pracovníků v nelékařských profesích

Bude obsahovat identická odborná témata doplněná o aktuální pracovní témata.

Aktivní účast

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 15. listopad 2014. Přihlášku včetně abstrakt je možné podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti na těchto stránkách.

Certifikace

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti.