Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019 » Registrační pravidla a stornovací podmínky

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla a stornovací podmínky

  1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
  2. Účastníkovi, který se zaregistruje: 8., 9., 10., nebo 11. ledna 2019 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 100 Kč, registrace od 31. prosince 2018 je považována za registraci na místě.
  3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
  4. Pro vstup na doprovodný a společný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.

Stornovací podmínky

Při zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb:
  1. do 15. prosince 2018 bude účtován stornovací poplatek 100 Kč.
  2. od 16. do 31. prosince 2018 bude účtován stornovací poplatek 50% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
  3. od 1. ledna 2019 a později bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.

Zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.

Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ceny objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.