Kongresy

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Organizátor

Organizátorem symposia je Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5
www.congressprague.cz

Koordinátorka pro organizaci odborného programu:
Jana Schwarzová, sekretariát ČRS ČLS JEP,
+420 234 075 244,
schwarzova@revma.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):  

Lucie Vančurová
Tel.: 606 733 489
lucie.vancurova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: 241 445 813
silvie.krejskova@congressprague.cz